Πολιτική Απορρήτου Διαγωνισμού

Πολιτική Απορρήτου https://adamiscompetition.gr/

H ιστοσελίδα www.adamiscompetition.gr (“Ιστοσελίδα“) δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, λαμβάνει τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια και τη διατήρηση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας. Η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη στο Διαγωνισμό Σύνθεσης Ηλεκροακουστικής – Ηλεκτρονικής Μουσικής Μιχάλης Αδ΄αμης”, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας μας μετά από κάθε καταχώρηση αλλαγών σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται με βάση αυτή την Πολιτική είναι το καλλιτεχνικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ», το οποία εδρεύει επί της οδού Βας. Σοφίας και Κόκκαλη 1, Αθήνα, από κοινού με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνική Λυρική Σκηνή», το οποίο εδρεύει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα Αττικής (στο εξής «εμείς»).

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Συλλέγουμε δεδομένα από εσάς μόνο σε δύο περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε το όνομά σας, την διεύθυνση email σας και όποια προσωπικά δεδομένα τυχόν εισάγετε στο μήνυμά σας.
 • Όταν υποβάλλετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μέσω της φόρμας συμμετοχής μας, συλλέγουμε για εσάς:
 • ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό).
 • στοιχεία για το έργο που υποβάλλετε, όπως τίτλο, χρονολογία σύνθεσης και διάρκεια. Καθώς αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνυφασμένα με εσάς, αποτελούν προσωπικά σας δεδομένα.
 • το δεδομένο ότι έχετε την ελληνική ιθαγένεια ή/και ελληνική ή/και κυπριακή καταγωγή, καθώς αποτελεί απαραίτητο όρο συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 • φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, όποιο προσωπικό δεδομένο περιλαμβάνεται στο σύντομο βιογραφικό σημείωμά σας (150 λέξεις) και στο σύντομο σημείωμα για το έργο (250 λέξεις).
 • τον εξαψήφιο κωδικό που εσείς επιλέγετε για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα συμμετοχής.
 • την υπογραφή σας.

Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Δεν συλλέγουμε δεδομένα σας με αυτοματοποιημένα μέσα, σεβόμενοι απόλυτα την ιδιoτικότητά σας.

Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Υποβολή και αξιολόγηση καλλιτεχνικών έργων σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας.
 • Για να ελέγξουμε ότι πληροίτε τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας.
 • Για να ανακοινώσουμε τους νικητές του διαγωνισμού και να αποδώσουμε τα βραβεία, βασιζόμενοι στη σχετική μας υποχρέωση.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατόπιν αιτήματός σας, βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας.
 • Για να ανταποκριθούμε σε τυχόν νομικές αξιώσεις που σχετίζονται με το διαγωνισμό, βασιζόμενοι στα έννομα συμφέροντά μας.
 • Για να ελέγχουμε ότι τα βραβευθέντα έργα θα εκτελούνται πάντοτε δημόσια σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, βασιζόμενοι στο έννομο συμφέρον μας.

Διατήρηση Δεδομένων

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο για το ελάχιστο διάστημα που είναι απαραίτητο για τους πιο πάνω σκοπούς. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι:

(α)        θα διατηρούμε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση μόνο για όσο διάστημα: (i) διατηρούμε μια σχέση μαζί σας, ή (ii) τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς οι οποίοι ορίζονται στην παρούσα Ενημέρωση και έχουμε έγκυρη νομική βάση,

(β)          στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται για το διάστημα: (i) της τυχόν ισχύουσας προθεσμίας παραγραφής (δηλ. την περίοδο κατά την οποία ένα πρόσωπο μπορεί να προβάλει νομική αξίωση για το διαγωνισμό), και (ii) άλλων 2 μηνών μετά τη λήξη της ισχύουσας προθεσμίας παραγραφής ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός προσώπου που μπορεί να προβάλει αξίωση στο τέλος της ισχύουσας περιόδου), και

(γ)        επιπλέον, εάν προβληθούν τυχόν συναφείς νομικές αξιώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το επιπλέον διάστημα που θα είναι απαραίτητο σε σχέση με αυτή την αξίωση.

Κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους β (i) και γ (ii), θα περιορίσουμε την επεξεργασία μας των προσωπικών σας δεδομένων στην αποθήκευση ή/και τη διατήρηση της ασφάλειας αυτών των δεδομένων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου πρέπει να εξεταστούν τα δεδομένα σε σχέση με τυχόν αξίωση ή υποχρέωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά το πέρας των περιόδων των ανωτέρω παραγράφων (α), (β) και (γ), κατά περίπτωση, θα διαγράφουμε οριστικά ή θα καταστρέφουμε τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες δεδομένων

Δε μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με κανέναν τρίτο μέχρι το πέρας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση των βραβευθέντων έργων, ανακοινώνουμε δημόσια τα παρακάτω δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο, έτος γεννήσεως, τίτλος, ημερομηνία σύνθεσης.

Επιπλέον, σε περίπτωση δημόσιας εκτέλεσης των βραβευθέντων έργων υπό την αιγίδα μας, δημοσιοποιούμε τα παρακάτω δεδομένα σας:

Ονοματεπώνυμο, έτος γεννήσεως, τίτλος, ημερομηνία σύνθεσης.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με μη βραβευθέντα έργα δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο, εκτός αν εγερθούν νομικές αξιώσεις σχετικά με αυτά.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουμε το διαγωνισμό.

Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται. Αντιθέτως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στη πολιτική απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα ενημέρωσηςΈχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα πρόσβασηςΈχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
Δικαίωμα διόρθωσηςΜπορείτε να ζητήσετε και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβούμε στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα διαγραφήςΈχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς  θα προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΈχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα εναντίωσηςΔικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς δε θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένωνΈχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασηςΈχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ adamiscompetition.gr

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2021