ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών
προκηρύσσει
Διαγωνισμό Σύνθεσης Έργου 
για:
Ηλεκτροακουστική
ή Ηλεκτρονική Μουσική

τιμώντας τη μνήμη του 

“Μιχάλη Αδάμη”

Στόχος του Διαγωνισμού
είναι να ενθαρρύνει τους συνθέτες
να δημιουργήσουν νέα έργα για

Ηλεκτροακουστική ή Ηλεκτρονική Μουσική

και να προωθήσει τη
Σύγχρονη Ελληνική Μουσική Δημιουργία

Κριτική Επιτροπή:  Jury’s Members

Όροι και Προϋποθέσεις:  “Terms-Conditions”

Αίτηση Συμμετοχής:  “Registration”

Υποβολή Έργων: “Score Submission”