ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών
προκηρύσσει
Διαγωνισμό Σύνθεσης Έργου 
Ηλεκτροακουστικής
ή Ηλεκτρονικής Μουσικής

τιμώντας τη μνήμη του 

“Μιχάλη Αδάμη”

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:

Τρίτη 14 Μαΐου 2024, ώρα Ελλάδας 14:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:

Κυριακή 19 Μαΐου 2024, ώρα Ελλάδας 14:00

“Έντυπο συμμετοχής”

Για τη λήψη εντύπου υποβολής κλικ   Έντυπο συμμετοχής”

Το Έντυπο Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί στη διεύθυνση: dpo@adamiscompetition.gr  
και περιλαμβάνει τον εξαψήφιο κωδικό, τον τίτλο του υποβαλλόμενου έργου,
το ονοματεπώνυμο της/του δημιουργού και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.

Ο εξαψήφιος κωδικός επιλέγεται από την/τον συμμετέχοντα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στο “Έντυπο Συμμετοχής” ότι το έργο τους είναι αυθεντικό, ανέκδοτο και αντιπροσωπευτικό της συνθετικής τους εργασίας.

Στόχος του Διαγωνισμού
είναι να ενθαρρύνει τους συνθέτες
να δημιουργήσουν νέα έργα για

Ηλεκτροακουστική ή Ηλεκτρονική Μουσική

και να προωθήσει τη
Σύγχρονη Ελληνική Μουσική Δημιουργία