ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών
προκηρύσσει
Διαγωνισμό Σύνθεσης Έργου 
Ηλεκτροακουστικής
ή Ηλεκτρονικής Μουσικής

τιμώντας τη μνήμη του 

“Μιχάλη Αδάμη”

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:

Τρίτη 14 Μαΐου 2024, ώρα Ελλάδας 14:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:

Κυριακή 19 Μαΐου 2024, ώρα Ελλάδας 14:00

“Υποβολή  έργου”

Επιλέξτε   Υποβολή  έργου “

Στόχος του Διαγωνισμού
είναι να ενθαρρύνει τους συνθέτες
να δημιουργήσουν νέα έργα για

Ηλεκτροακουστική ή Ηλεκτρονική Μουσική

και να προωθήσει τη
Σύγχρονη Ελληνική Μουσική Δημιουργία